עץ החרוב - תא"ל (מיל') גל הירש

פרק 10 - הדרך למבצע חומת מגן - חלק ב - תהליך אוסלו

Episode Summary

בפרק שני בסדרה בת ארבעה פרקים. בפרק זה נעסוק בתהליך אוסלו, שראשיתו בפרוץ האינתפיאדה הראשונה בדצמבר 1987. כמו כן נדון בהכנת מפקדת אזור יהודה ושומרון למלחמה, וגם בסוגיה מעניינת של הממשק בין לבנון והחיזבאללה, לבין הזירה הפלסטינית באזור יהודה ושומרון. ההרצאה ניתנה לסדנת אלפרדו של ד"ר אורי מילשטיין, בשיתוף עם ספריית לדורות בעיר לוד.

Episode Notes

בפרק שני בסדרה בת ארבעה פרקים. בפרק זה נעסוק בתהליך אוסלו, שראשיתו בפרוץ האינתפיאדה הראשונה בדצמבר 1987. כמו כן נדון בהכנת מפקדת אזור יהודה ושומרון למלחמה, וגם בסוגיה מעניינת של הממשק בין לבנון והחיזבאללה, לבין הזירה הפלסטינית באזור יהודה ושומרון. ההרצאה ניתנה לסדנת אלפרדו של ד"ר אורי מילשטיין, בשיתוף עם ספריית לדורות בעיר לוד.  

עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש. "כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג). 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCi_vodfDs854fW26sMBUboA

Facebook:  https://www.facebook.com/HirschG/

Twitter: https://twitter.com/galhirsch2015?lang=en

Instagram: https://www.instagram.com/hirsch_gal/?hl=en

Theme music: "Freedom", Music by Oak Studios Creative Commons - Attribution ND 4.0 https://youtu.be/2M2Gk68sfYw