עץ החרוב - תא"ל (מיל') גל הירש

פרק 1 - מתקפת הטרור על ישראל והדרך למבצע חומת מגן

Episode Summary

עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש. "כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג). הפרק הראשון יעסוק במתקפת הטרור על ישראל, האינתיפאדה השנייה, והדרך למבצע חומת מגן ולהכרעת הטרור.

Episode Notes

הפרק הראשון יעסוק במתקפת הטרור על ישראל, האינתיפאדה השנייה, והדרך למבצע חומת מגן ולהכרעת הטרור.

Theme music: "Freedom", Music by Oak Studios Creative Commons - Attribution ND 4.0 https://youtu.be/2M2Gk68sfYw

Sound Effects:

License: Attribution 3.0
Recorded by Mike Koenig, Mark DiAngelo, ODD-FOX.