עץ החרוב - תא"ל (מיל') גל הירש

פרק 3 - התפתחות אתגרי הביטחון של ישראל

Episode Summary

הפרק השלישי יעסוק בהתפתחות אתגרי הביטחון של ישראל. ההרצאה שבפרק זה ניתנה לקהל הגילדה - מיזם שיתופי מבוסס קהילה של מאות מנהלי ביטחון אשר מתחברים יחד, לומדים יחד ומתקדמים יחד. אתר האינטרנט: https://hagilda.co.il/ עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש. "כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג).

Episode Notes

הפרק השלישי יעסוק בהתפתחות אתגרי הביטחון של ישראל.  ההרצאה שבפרק זה ניתנה לקהל הגילדה - מיזם שיתופי מבוסס קהילה של מאות מנהלי ביטחון אשר מתחברים יחד, לומדים יחד ומתקדמים יחד. אתר האינטרנט: https://hagilda.co.il/

 

עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש.

"כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג).

Theme music: 

"Freedom", Music by Oak Studios Creative Commons - Attribution ND 4.0 https://youtu.be/2M2Gk68sfYw