עץ החרוב - תא"ל (מיל') גל הירש

פרק 8 - מגפיים אחרים על הקרקע

Episode Summary

בפרק השמיני תשמעו את ההרצאה "מגפיים אחרים על הקרקע". גל נשא אותה בשנת 2016 בכנס מיוחד לקליטת מטוס האדיר, שערכו מכון פישר והמגזין ישראל דיפנס. ההרצאה עוסקת במקומם של כוחות הקומנדו וכוחות הרגלים, כחלופה להפעלת כוחות גדולים במערכה נגד טרור, גרילה וחתרנות.

Episode Notes

עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש. "כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג). 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCi_vodfDs854fW26sMBUboA

Facebook:  https://www.facebook.com/HirschG/

Twitter: https://twitter.com/galhirsch2015?lang=en

Instagram: https://www.instagram.com/hirsch_gal/?hl=en

Theme music: "Freedom", Music by Oak Studios Creative Commons - Attribution ND 4.0 https://youtu.be/2M2Gk68sfYw