עץ החרוב - תא"ל (מיל') גל הירש

פרק 22 - ״או כי תישמט מידנו החרב - ונכרתו חיינו״ - מתוך כנס המנהיגות לזכרו של רס"ן איתן בלחסן ז"ל

Episode Summary

״או כי תישמט מידנו החרב - ונכרתו חיינו״. דברים שנשא תא"ל (מיל') גל הירש לנוכח המראות מהמערכה באירופה (פברואר 2022), בכנס המנהיגות בתל-חי לזכרו של רס״ן איתן בלחסן ז״ל.

Episode Notes

״או כי תישמט מידנו החרב - ונכרתו חיינו״. דברים שנשא תא"ל (מיל') גל הירש לנוכח המראות מהמערכה באירופה (פברואר 2022), בכנס המנהיגות בתל-חי לזכרו של רס״ן איתן בלחסן ז״ל.

--

עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש. "כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג).  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCi_vodfDs854fW26sMBUboA

Facebook:  https://www.facebook.com/HirschG/

Twitter: https://twitter.com/galhirsch2015?lang=en

Instagram: https://www.instagram.com/hirsch_gal/?hl=en

Theme music: "Freedom", Music by Oak Studios Creative Commons - Attribution ND 4.0 https://youtu.be/2M2Gk68sfYw

Show Less