עץ החרוב - תא"ל (מיל') גל הירש

פרק 16 - תובנות ממבצע שומר החומות חלק ב'

Episode Summary

חלק שני ואחרון מתוך הרצאה בנושא תובנות ממבצע שומר החומות, השלכות אסטרטגיות למדינת ישראל ומה ישפיע על חיינו כאן בשנים הבאות. ההרצאה ניתנה למנויי עמוד הפייסבוק של גל.

Episode Notes


חלק שני ואחרון, בהרצאה בנושא תובנות ממבצע שומר החומות, השלכות אסטרטגיות למדינת ישראל ומה ישפיע על חיינו כאן בשנים הבאות. ההרצאה ניתנה למנויי עמוד הפייסבוק של גל.

עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש. "כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג). 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCi_vodfDs854fW26sMBUboA

Facebook:  https://www.facebook.com/HirschG/

Twitter: https://twitter.com/galhirsch2015?lang=en

Instagram: https://www.instagram.com/hirsch_gal/?hl=en

Theme music: "Freedom", Music by Oak Studios Creative Commons - Attribution ND 4.0 https://youtu.be/2M2Gk68sfYw