עץ החרוב - תא"ל (מיל') גל הירש

פרק 15 - תובנות ממבצע שומר החומות

Episode Summary

חלק ראשון מתוך שניים, בהרצאה בנושא תובנות ממבצע שומר החומות, השלכות אסטרטגיות למדינת ישראל ומה ישפיע על חיינו כאן בשנים הבאות. ההרצאה ניתנה למנויי עמוד הפייסבוק של גל.

Episode Notes

חלק ראשון מתוך שניים, בהרצאה בנושא תובנות ממבצע שומר החומות, השלכות אסטרטגיות למדינת ישראל ומה ישפיע על חיינו כאן בשנים הבאות. ההרצאה ניתנה למנויי עמוד הפייסבוק של גל.

עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש. "כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג). 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCi_vodfDs854fW26sMBUboA

Facebook:  https://www.facebook.com/HirschG/

Twitter: https://twitter.com/galhirsch2015?lang=en

Instagram: https://www.instagram.com/hirsch_gal/?hl=en

Theme music: "Freedom", Music by Oak Studios Creative Commons - Attribution ND 4.0 https://youtu.be/2M2Gk68sfYw