עץ החרוב - תא"ל (מיל') גל הירש

פרק 6 - קומנדו, צנחנים וכוחות הרגלים במלחמות הבאות - חלק ב'

Episode Summary

פרק ב' בסידרה בת שלושה פרקים, במסגרתה סוקר תא״ל (מיל) גל הירש את התפתחות הטכנולוגיות הצבאיות לאור האתגרים שמציב לנו היריב. ההרצאה ניתנה לסדנת אלפרדו של ד"ר אורי מילשטיין בשיתוף ספריית "לדורות" בעיר לוד. עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש. "כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג). Theme music: "Freedom", Music by Oak Studios Creative Commons - Attribution ND 4.0 https://youtu.be/2M2Gk68sfYw

Episode Notes

פרק ב' בסידרה בת שלושה פרקים, במסגרתה סוקר תא״ל (מיל) גל הירש את התפתחות הטכנולוגיות הצבאיות לאור האתגרים שמציב לנו היריב. ההרצאה ניתנה לסדנת אלפרדו של ד"ר אורי מילשטיין בשיתוף ספריית "לדורות" בעיר לוד. עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש. "כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג).

Theme music:  "Freedom", Music by Oak Studios Creative Commons - Attribution ND 4.0 https://youtu.be/2M2Gk68sfYw