עץ החרוב - תא"ל (מיל') גל הירש

פרק 4 - על ברבור שחור והזדמנות שלא תחזור

Episode Summary

גל הירש על ברבור שחור והזדמנות שלא תחזור. ההרצאה ניתנה לסגלי החינוך של מדינת ישראל במסגרת האקתון בינלאומי. ההרצאה התקיימה בחודש נובמבר 2020. עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש. "כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג). Theme music: "Freedom", Music by Oak Studios Creative Commons - Attribution ND 4.0 https://youtu.be/2M2Gk68sfYw

Episode Notes

גל הירש על ברבור שחור והזדמנות שלא תחזור.

ההרצאה ניתנה לסגלי החינוך של מדינת ישראל במסגרת האקתון בינלאומי.

ההרצאה התקיימה בחודש נובמבר 2020.

 

עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש.

"כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג).

Theme music: 

"Freedom", Music by Oak Studios Creative Commons - Attribution ND 4.0 https://youtu.be/2M2Gk68sfYw