עץ החרוב - תא"ל (מיל') גל הירש

'פרק 27 - גל הירש משוחח עם תמיר דורטל על שלום, מלחמה ואהבת המדינה - חלק ב'

Episode Summary

בפרק זה נשוחח על שלום, מלחמה ואהבת המדינה. הפרק הוקלט במסגרת ההסכת "על המשמעות" של תמיר דורטל - חלק ב' -- עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש. "כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג). YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCi_vodfDs854fW26sMBUboA Facebook: https://www.facebook.com/HirschG/ Twitter: https://twitter.com/galhirsch2015?lang=en Instagram: https://www.instagram.com/hirsch_gal/?hl=en Theme music: "Freedom", Music by Oak Studios Creative Commons - Attribution ND 4.0 https://youtu.be/2M2Gk68sfYw

Episode Notes

בפרק זה נשוחח על שלום, מלחמה ואהבת המדינה. הפרק הוקלט במסגרת ההסכת "על המשמעות" של תמיר דורטל 

--
עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש. "כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג).  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCi_vodfDs854fW26sMBUboA

Facebook:  https://www.facebook.com/HirschG/

Twitter: https://twitter.com/galhirsch2015?lang=en

Instagram: https://www.instagram.com/hirsch_gal/?hl=en

Theme music: "Freedom", Music by Oak Studios Creative Commons - Attribution ND 4.0 https://youtu.be/2M2Gk68sfYw