עץ החרוב - תא"ל (מיל') גל הירש

פרק 25 - מערכה רב זירתית - שיחה על המצב הביטחוני-אסטרטגי פסח 2023

Episode Summary

מערכה רב זירתית - שיחה על המצב הביטחוני-אסטרטגי פסח 2023

Episode Notes

מערכה רב זירתית - שיחה על המצב הביטחוני-אסטרטגי פסח 2023

--
עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש. "כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג).  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCi_vodfDs854fW26sMBUboA

Facebook:  https://www.facebook.com/HirschG/

Twitter: https://twitter.com/galhirsch2015?lang=en

Instagram: https://www.instagram.com/hirsch_gal/?hl=en

Theme music: "Freedom", Music by Oak Studios Creative Commons - Attribution ND 4.0 https://youtu.be/2M2Gk68sfYw