עץ החרוב - תא"ל (מיל') גל הירש

פרק 23 - הפעלת האש הארטילרית תוך כדי תמרון יבשתי

Episode Summary

הרצאתו של תא"ל (מיל') גל הירש בנושא הפעלת האש הארטילרית, המדויקת והסטטיסטית, תוך כדי תמרון. ההרצאה ניתנה במסגרת כנס האש שהתקיים ביולי 2022 באוניברסיטת תל אביב.

Episode Notes

הרצאתו של תא"ל (מיל') גל הירש בנושא הפעלת האש הארטילרית, המדויקת והסטטיסטית, תוך כדי תמרון.

ההרצאה ניתנה במסגרת כנס האש שהתקיים ביולי 2022 באוניברסיטת תל אביב.

--
עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש. "כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג).  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCi_vodfDs854fW26sMBUboA

Facebook:  https://www.facebook.com/HirschG/

Twitter: https://twitter.com/galhirsch2015?lang=en

Instagram: https://www.instagram.com/hirsch_gal/?hl=en

Theme music: "Freedom", Music by Oak Studios Creative Commons - Attribution ND 4.0 https://youtu.be/2M2Gk68sfYw