עץ החרוב - תא"ל (מיל') גל הירש

פרק 2 - התפתחות המערכה בזירה הלבנונית - 20 שנה לנסיגת צה"ל מרצועת הביטחון

Episode Summary

עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש. "כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג). הפרק השני יעסוק בהתפתחות המערכה בזירה הלבנונית, וב-20 שנים לנסיגת צה"ל מלבנון.

Episode Notes

הפרק השני יעסוק בהתפתחות המערכה בזירה הלבנונית, וב-20 שנים לנסיגת צה"ל מלבנון. עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש. "כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג).

Theme music: 

"Freedom", Music by Oak Studios Creative Commons - Attribution ND 4.0 https://youtu.be/2M2Gk68sfYw

Sound Effects:

License: Attribution 3.0

Recorded by Mike Koenig, Mark DiAngelo, ODD-FOX.