עץ החרוב - תא"ל (מיל') גל הירש

פרק 18 - המערכה ברצועת הביטחון בלבנון - חלק ב'

Episode Summary

היום תאזינו לחלק השני של הרצאתו של גל על המערכה ברצועת הביטחון בלבנון. זאת בעקבות ההחלטה להעניק את אות המערכה למשתתפים באותה תקופת לחימה. בחלק זה תשמעו על תפיסת ההגנה של צה"ל ברצועת הביטחון, על משימות ההגנה השונות, על הכוחות הלוחמים של צה"ל וגם על החיים במוצבים.

Episode Notes

היום תאזינו לחלק השני של הרצאתו של גל על המערכה ברצועת הביטחון בלבנון. זאת בעקבות ההחלטה להעניק את אות המערכה למשתתפים באותה תקופת לחימה. בחלק זה תשמעו על תפיסת ההגנה של צה"ל ברצועת הביטחון, על משימות ההגנה השונות, על הכוחות הלוחמים של צה"ל וגם על החיים במוצבים.

--
עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש. "כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג). 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCi_vodfDs854fW26sMBUboA

Facebook:  https://www.facebook.com/HirschG/

Twitter: https://twitter.com/galhirsch2015?lang=en

Instagram: https://www.instagram.com/hirsch_gal/?hl=en

Theme music: "Freedom", Music by Oak Studios Creative Commons - Attribution ND 4.0 https://youtu.be/2M2Gk68sfYw