עץ החרוב - תא"ל (מיל') גל הירש

פרק 19 - המערכה ברצועת הביטחון בלבנון - חלק ג'

Episode Summary

חלק שלישי ומסכם של הרצאתו של גל על המערכה ברצועת הביטחון בלבנון. זאת בעקבות ההחלטה להעניק את אות המערכה למשתתפים באותה תקופת לחימה. בחלק זה נסכם את ההרצאה נדבר על אירועים מרכזיים במהלך הלחימה, על הנסיגה מלבנון ועל אופן ביצועה.

Episode Notes

חלק שלישי ומסכם של הרצאתו של גל על המערכה ברצועת הביטחון בלבנון. זאת בעקבות ההחלטה להעניק את אות המערכה למשתתפים באותה תקופת לחימה. בחלק זה נסכם את ההרצאה נדבר על אירועים מרכזיים במהלך הלחימה, על הנסיגה מלבנון ועל אופן ביצועה.

--
עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש. "כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג). 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCi_vodfDs854fW26sMBUboA

Facebook:  https://www.facebook.com/HirschG/

Twitter: https://twitter.com/galhirsch2015?lang=en

Instagram: https://www.instagram.com/hirsch_gal/?hl=en

Theme music: "Freedom", Music by Oak Studios Creative Commons - Attribution ND 4.0 https://youtu.be/2M2Gk68sfYw