עץ החרוב - תא"ל (מיל') גל הירש

פרק 17 - המערכה ברצועת הביטחון בלבנון - חלק א'

Episode Summary

חלק ראשון של הרצאתו של גל בנושא המערכה ברצועת הביטחון בלבנון. זאת בעקבות הענקת אות המערכה למשתתפים בלחימה במשך 18 השנים בלבנון, מאז מלחמת לבנון הראשונה. חלק זה כולל סקירת רקע היסטורית, ויסביר כיצד הגענו להגדרת רצועת הביטחון והלחימה בה.

Episode Notes

חלק ראשון של הרצאתו של גל בנושא המערכה ברצועת הביטחון בלבנון. זאת בעקבות הענקת אות המערכה למשתתפים בלחימה במשך 18 השנים בלבנון, מאז מלחמת לבנון הראשונה. חלק זה כולל סקירת רקע היסטורית, ויסביר כיצד הגענו להגדרת רצועת הביטחון והלחימה בה.

--
עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש. "כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג). 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCi_vodfDs854fW26sMBUboA

Facebook:  https://www.facebook.com/HirschG/

Twitter: https://twitter.com/galhirsch2015?lang=en

Instagram: https://www.instagram.com/hirsch_gal/?hl=en

Theme music: "Freedom", Music by Oak Studios Creative Commons - Attribution ND 4.0 https://youtu.be/2M2Gk68sfYw